ANNONS

Gifthalter vid skola inte farliga

Föroreningar har hittats i marken vid låg- och mellanstadieskolan Ur och Skur Utsikten. Halterna är emellertid inte högre än att barnen kan vara kvar under saneringsarbetet.
Föroreningar har hittats i marken vid låg- och mellanstadieskolan Ur och Skur Utsikten. Halterna är emellertid inte högre än att barnen kan vara kvar under saneringsarbetet.
Efter att kommunen tagit markprover vid Utsiktens skola har man konstaterat att halterna av oljespill och arsenik är högre än tillåtet – men inte så höga att de är farliga för barnen.

– Området med de förhöjda halterna var mindre än vi först trott, säger miljöchef Tomas Ragnell.
ANNONS

I juni i år upptäcktes för höga halter av PAH:er, polycykliska aromatiska kolväten – rester av oljeprodukter – och arsenik norr om Kyrkviken. De kom från avfallsrester från bland annat den tidigare sträckningen av Lidingöbanan. Nu har resultaten från markprovtagningen som gjordes vid låg- och mellanstadieskolan Ur och Skur Utsikten kommit.

Det finns riktvärden för hur höga olika halterna får vara och vid skolor finns de strängaste kraven.

– Nära skolan hittade man lite förhöjda halter av ämnena, men det är väldigt marginellt över den tillåtna halten, säger Tomas Ragnell, miljöchef på Lidingö stad.

Kommunen genomförde två provtagningar för att se hur stor jordyta som behövde saneras.

Vid den sista provtagningen konstaterades att den förorenade ytan var hälften så stor som man först trodde. Kommunen bedömer inte att det ska vara någon risk för barnen att vistas på skolan och det har ständigt förts en dialog med rektor och föräldrar på skolan.

– Den största risken med arsenik är att få i sig vid intag, och det kan bli farligt vid upprepade tillfällen under längre tid. Hade det rört sig om mindre barn och högre halter hade risken varit större, ­säger ­Tomas Ragnell.

Men än är arbetet i ett tidigt stadium. En rapport ska sammanställas över provresultaten, först därefter bestäms hur saneringen ska gå till.

– Skolan behöver inte utrymmas under saneringen. Än vet vi inte hur det kommer att gå till men det handlar om att barnen inte ska komma i kontakt med det föro­renade materialet, säger ­Tomas Ragnell.

Rapporten av markprovningen kommer att sammanställas inom en till två veckor och sedan läggas ut på kommunens hemsida. Efter det kommer saneringsarbetet att kunna påbörjas.

ANNONS

– Det bästa är om man kan göra det under något lov när barnen inte vistas på skolan, säger Tomas Ragnell.

Rektor Harriet Guter på Ur och Skur Utsikten ser positivt på beskedet.

– Det är vi jätteglada för och vi inväntar fortfarande vidare möten och alla provsvaren så vi vet vad som behöver åtgärdas. Föräldrarna har inte varit oroliga, vi har fått mycket information från kommunen, säger hon.

tel 550 550 94

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Lidingö direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.