Förra socialchefen: ”Det känns tungt”

Vallentuna kommunhus miljonförlusten inom socialförvaltningen
Socialförvaltningen hamnade på minus 33 miljoner kronor. Men vem bär ansvaret?
Kommunen gav socialförvaltningen en glädjebudget. Det anser förra socialchefen Mojgan Alimadad som nu talar ut i Mitt i, om den rekordstora miljonförlusten.
- Ingen har frågat hur jag mår, säger hon.

Socialförvaltningen i Vallentuna förväntades att gå back 6 miljoner kronor, den siffran blev i stället 33 miljoner kronor. Händelsen fick tidigare socialchefen Mojgan Alimadad att lämna sitt chefsuppdrag. Nu ger hon sin bild av vad som gick snett i förvaltningens ekonomi.

– Det är fortfarande en chock för mig hur ett så stort underskott kunde missas. Det känns oerhört tungt.

 Ingen har frågat mig hur jag mår. Du är den första som frågar.

Säger Mojgan Alimadad

Enligt Mojgan Alimadad blev förvaltningen tilldelad en ”glädjebudget” som var otroligt svår att hålla.

Hon menar att redan när hon tillträdde som förvaltningschef hösten 2016, påpekade hon att man inte tog hänsyn till kostnader för LSS, LVU, LVMoch nyanlända i tillräcklig stor utsträckning.

– Jag bedömde att socialförvaltningen behövde extra resurser för att hantera *kostnadsdrivande insatser. Men svaret jag fick var att allt ska ingå inom befintlig tilldelad budgetram.

Rättssäkerheten var i fara

Den enskilt största kostnaden som spräckte budgeten var all inhyrd personal på grund av vakanser. Hon berättar att det var turbulent inom myndighetsavdelningen även innan hon började sitt chefsjobb. Personal slutade tvärt och nyanställda sa upp sig efter bara en månad i tjänst.

– Jag påbörjade ett arbete med att identifiera åtgärder till att förbättra arbetsmiljön och det började stabiliseras. Men efter sommaren blev det akut behov av att ta in tillräckligt med konsulter för att klara rättssäkerheten.

Kom inga signaler

Enligt henne kom det inga signaler från ekonomienheten om att kostnader överskred budgettaket med 10-tals miljoner kronor.

– Avstämningar gjordes ibland muntligen. Men jag hävdar bestämt att jag inte har fått några signaler om att någonting inte stämde.

Du avgick självmant. Är det du som bär ansvaret för att de ekonomiska rapporterna inte visade rätt prognos?

– Den interna utredning som gjordes efteråt visar inte heller vem som hade ansvaret. Jag påstår att jag inte har fått information varken muntligt eller skriftligt om att underskottet skulle bli så stort. Då är det svårt att reagera, men jag tar på mig ansvaret och valde att avgå.

– Samtidigt tycker jag att rättvisa ska vara rättvis. Jag är inte perfekt. Men jag hör bara att jag har gjort fel, men vad gjorde jag för fel? Jag har varit i värre situationer i andra kommuner, men där har man inte behandlat en chef på det här sättet.

Hur skulle man ha agerat?

– Det saknas långsiktighet inom socialförvaltningen i Vallentuna kommun. Enligt mina tidigare erfarenheter tar det mellan tre och fem år innan man har lyckats rätta till stora brister. Det finns vissa saker man först måste investera i för att få en ekonomi i balans. När socionomer inte söker jobben måste vi ta in handläggare. Vi kan inte stänga butiken.

Har du fått något stöd till att bearbeta händelsen?

– Nej, jag har inte fått något stöd från min arbetsgivare. Ingen har frågat mig hur jag mår. Du är den första som frågar.

Mojgan Alimadad är fortfarande anställd i Vallentuna kommun fram till 31 juli 2017.

Fotnot: I artikeln avser *kostnadsdrivande insatser: Lvu (Lag om vård av unga), Lss (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), Lvm (Lag om vård av missbrukare) och ensamkommande.

Mitt i har gett kommundirektören i Vallentuna kommun möjligheten att kommentera artikeln.