Försäljning av hyreshus nära

TYRESÖ I förra veckan godkände kommunstyrelsen i Tyresö en försäljning av Tyresö bostäders 150 lägenheter på Diamantgången i Öringe.

En för syftet bildad bostadsrättsförening på Diamantgången har länge stått i startgroparna för att köpa husen av det kommunala bostadsbolaget. Men oklarheter och anklagelser om fusk vid en av de omröstningar som hållits bland hyresgästerna i området har satt stopp för planerna. I början av den här månaden gjordes ett tredje omröstningsförsök, vilket nu ser ut att ha gått i lås. Under omröstningen fanns då för första gången en oberoende observatör.

För att försäljningen, där Tyresö bostäder ska få 225 miljoner av bostadsrättsföreningen, ska kunna gå i lås, krävs dock att beslut i kommunfullmäktige vunnit laga kraft. Det beslutet väntas i januari.