Försäljning av gamla Karolinska gör halt

Paul Lindqvist (M) är landstingsråd med ansvar för fastigheter.
Paul Lindqvist (M) är landstingsråd med ansvar för fastigheter.
När det avgörande beslutet om att sälja gamla Karolinska skulle tas i landstingsfullmäktige blev det stopp.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade yrkat på återremiss – och Alliansen fann för gott att ställa sig bakom den.

Gamla Karolinska sjukhuset i Solna planeras att säljas till fastighetsfonden Niam AB. Köpeskillingen för Karolinskas gamla huvudbyggnad, och husen intill, är satt till 2,3 miljarder kronor.

Planen är att tömma sjukhuset successivt. Verksamheterna håller på att flyttas över till Nya Karolinska sjukhuset, NKS. Fram till juni 2020 får landstinget hyra lokalerna i gamla Karolinska till en kostnad av 162 miljoner kronor per år, plus förvaltningskostnader. I slutändan räknar landstinget med en vinst om totalt 1 351 miljoner kronor.

Överens om stopp

Men nu pausas affären i sista stund. Vid landstingsfullmäktige på tisdagen begärde Socialdemokraterna och Miljöpartiet en återremiss. Alliansen, som  lagt fram förslaget att sälja sjukhuset, ställde sig bakom detta.

Socialdemokraterna menar att tidplanen för inflytten till NKS är för osäker, och ifrågasätter om kapaciteten och säkerheten i vården kan garanteras, om man gör sig av med gamla Karolinska.

– Hur ska sjukvården klara belastningen? sade Erika Ullberg (S) i fullmäktigedebatten.

Marginal för inflytt

Paul Lindqvist (M) motiverar bifallet till återremissen med att de vill att alla partier ska känna att beslutsunderlaget är tillräckligt bra.

– Vi tar det en vända till och ser till att svara på de frågor som kommit upp, säger han till Mitt i.

De farhågor som kommit upp handlar om att NKS inte är redo för inflytt, och att de vårdplatser som finns på gamla Karolinska behövs.

– Vi hyr ju gamla Karolinska till 2020, och har en marginal på nio månader i våra flyttplaner. När det gäller vårdplatser är det inte fysiska platser som saknas, utan de 600 vårdplatser som är stängda saknar personal, säger Paul Lindqvist.

Frist till i juni

Försäljningsavtalet måste skrivas på i juni. Om inte, måste hela försäljningsprocessen börja om från början.

– Det vore synnerligen allvarligt om inte affären blir av. Dels tappar vi intäkter, och dels tappar vi trovärdighet. Vi har ju många fler fastigheter som ska säljas.