Försäljning i ”Korvfabriken” skjuts upp

Här är ytan som ska byggas igen.
Här är ytan som ska byggas igen.
Byggplanerna i den gamla charkuterifabriken på Karlbergsvägen har överklagats.
Nu väljer fastighetsbolaget att skjuta upp försäljningen av lägenheterna.

Planerna på Karlbergsvägen har kritiserats från flera håll. Enligt grannarna kommer de planerade flygelbyggnaderna att skymma solljuset till den intilliggande innergården. Även Stadsmuseet har kritiserat bygget.

Nyligen lämnades två överklaganden in till mark- och miljödomstolen.

Gammal korvfabrik på Karlbergsvägen blir bostäder

Så blir huset på Karlbergsvägen 77. Illustration: Patriam

Skjuter upp försäljningen

Innan detaljplanen vinner laga kraft måste ärendet behandlas av domstolen, en process som kan ta mellan sex och 18 månader.

Nu väljer fastighetsbolaget Patriam att skjuta upp försäljningen av de 87 lägenheterna. Anledningen är de två överklagandena och den fortsatt osäkra bostadsmarknaden.

”Det råder en fortsatt osäkerhet på bostadsmarknaden. Mot denna bakgrund har styrelsen fattat beslut om att avvakta med starten av försäljningen av de planerade bostäderna till dess att detaljplanen vunnit laga kraft och bostadsmarknaden har stabiliserats”, skriver bolaget på sin hemsida.