Försäljning av 1700-talshus stoppades

Hagbystugprna
Ingela Gardner var en av de som röstade nej till att sälja Hagbystugorna.
Det blev ingen försäljning av Hagbystugorna till Österåkers golf. I helgen sa medlemmarna nej till styrelsens förslag. Bland de som röstade nej fanns tidigare kommunalrådet Ingela Gardner.

– Jag är bara en vanlig medlem och brukar inte gå på mötena, men jag tyckte det var en viktig fråga, säger Ingela Gardner.

– Man säljer inte en donation utan att prata med donatorn (läs: kommunen) först.

Man säljer inte en donation utan att prata med donatorn först

Ingela Gardner var en av 38 medlemmar på mötet som röstade nej till styrelsens förslag att sälja Hagbystugorna till golfklubben. Bara 18 röstade för – det omvända hade krävts för att förslaget skulle gått igenom – 2/3-del av rösterna, berättar hon.

Stormigt höstmöte

På Österåkers hembygds- och fornminnesförenings hemsida står det helt kort att föreningens höstmöte i söndags blev ”stormigt”. Gunilla Arefall, föreningens revisor, som också tagit ställning mot försäljningen ger en liknande bild:

– Det blev lite kaotiskt på mötet. Men för oss känns det väldigt, väldigt bra, säger hon.

Ingela Gardners invändning mot försäljningen är att man aldrig kan garantera att en köpare bevarar stugorna, även om golfklubbens nuvarande ledning har fullständigt ärliga avsikter att låta husen stå kvar.

– Du kan aldrig villkora sådana saker med en köpare, det är inte juridiskt bindande, säger hon.

Styrelsens motiv till att sälja har varit att ÖHF behöver pengar för att klara underhåll av sina andra fastigheter. Men Ingela Gardner tycker att man i stället borde be kommunen om hjälp.

”Arrendeavtal bättre än försäljning”

– Den enda garantin för att Hagbystugorna blir kvar är att de antingen är i offentlig ägo, exempelvis kommunen, eller ägs av en ideell förening, men det behövs en långsiktig lösning. Jag tror mer på ett arrendeavtal med golfklubben, säger hon.

Efter stridigheterna har föreningens två ordinarie revisorer valt att avgå. Det har kostat på att gå emot föreningen styrelse

– Vi kände oss verkligen ovälkomna när vi kom till mötet, men jag har fått anonyma rosor efteråt med texten ”Husen tackar för att de får vara kvar”, säger Gunilla Arefall.