Försäljningen av Fisksätraskolan klubbad – nytt Folkets hus byggs

Försäljningen av Fisksätraskolan klubbad - nytt Folkets hus planeras i Fisksätra
Skiss på hur det nya Folkets hus i Fisksätra är tänkt att se ut
Kommunfullmäktige beslutade i måndags att godkänna försäljningen av Fisksätraskolan.
Samtidigt presenterade Stena fastigheter planer på ett nytt Folkets hus i Fisksätra.

Fisksätraskolan kommer som Mitt i tidigare skrivit att byggas om och öppna igen höstterminen  2021. I måndags tog kommunfullmäktige det slutliga beslutet att sälja skolan. Friskolan Viktor Rydbergs skola kommer att driva den nya skolan.

Samtidigt meddelar Stena fastigheter, som äger stora delar av fastighetsbeståndet i Fisksätra, att bolaget har planer för alternativa lokaler för ett nytt Folkets hus i Fisksätra. Folkets hus har i dag lokaler i samma byggnad som Fisksätraskolan.

Tanken är att bygga ett nytt Folkets hus på parkeringen i Fisksätra centrum. Det nya Folkets hus är tänkt att stå klart vid årsskiftet 2019/2020.