LÄS ÄVEN
Församling avvaktar att sälja elverksaktier