Församling får arbetsmiljöpris

TÄBY Täby församling har utsetts till Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan 2012. Församlingen uppmärksammas för en bra arbetsmiljö. I motiveringen till utnämningen sägs att församligen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och medarbetarinflytande.

– Vi är jätteglada över att vi fått priset. Nu måste vi bli ännu bättre arbetsgivare, säger Johan Blix, kyrkoherde i Täby församling.

Det är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som för första gången delar ut detta arbetsgivarpris. Syftet är att uppmärksamma arbetsgivare i Svenska kyrkan som bedriver en god personalpolitik.