Församlingar i Österåker slås ihop, trots protester

Österåkers kyrka.
Österåkers kyrka.
Tiden rinner ut för att överklaga beslutet att slå ihop Österåker-Östra Ryd och Ljusterö-Kulla till ett pastorat. Om ett år ska det nya pastoratet bildas.

Österåker-Östra Ryd och Ljusterö-Kulla församlingar ska i framtiden bilda ett pastorat. Däremot slås inte församlingarna ihop, som också föreslagits.

Det beslutade Stockholms stiftsstyrelse i början av november, trots visst motstånd.

I Österåker-Östra Ryd har man bland annat ansett att de föreslagna ihopslagningarna skulle komma för snart inpå en tidigare omorganisering. I somras valde därför kyrkorådets ordförande i Österåker-Östra Ryd, Gerhard Nuss, att lämna Svenska kyrkan och sina kyrkliga uppdrag.

Nu kommer sammanslagningen att ske 1 januari 2018, om inget oförutsett sker.

– Det kan överklagas till domkapitlet i ungefär en vecka till, men bara om det varit procedurfel. Själva beslutet kan inte överklagas, säger Birgitta Ödmark, stiftsstyrelsens sekreterare till Mitt i.

Österåkers pastorat som det nya pastoratet ska heta ska bestå av minst åtta prästtjänster, inklusive en kyrkoherde, enligt stiftsstyrelsens beslut.

Ett pastorat är en indelningsenhet inom Svenska kyrkan och består av en eller flera församlingar som leds av en gemensam kyrkoherde.

Skälet till sammanslagningen är att hela Svenska kyrkans ekonomi krymper i takt med minskade medlemstal. Sedan början av 1970-talet har andelen medlemmar av befolkningen som tillhör Svenska kyrkan sjunkit stadigt, från över 95 procent till dagens dryga 60 procent.