Församlingen har fått flitiga bin

Bina är en viktig del av Danderyd församlings miljöarbete.
Bina är en viktig del av Danderyd församlings miljöarbete.

DANDERYD På kyrkogården vid Danderyds kyrka har fem bikupor fått sin plats. Danderyds församling har hyrt bikuporna av ett företag.

– Bikuporna ingår som en del i vårt miljöarbete. Bin är till exempel otroligt viktiga för pollineringen av äppelträd. Bin är dessutom hotade av miljögifter och sjukdom, säger Christina Högberg, informatör i Danderyds församling.

Bin lever av nektar och pollen och spelar därmed en stor roll för blommande växters pollinering.

De bestämmelser som finns för biodling i Sverige syftar, enligt Jordbruksverket, framför allt till att minska effekten av bisjukdom och att främja produktion och försäljning av honung.