ANNONS

Längre utdelningstider av posten slår hårt mot skärgårdsbor

Nya postutredningen föreslår bland annat att portot höjs.
Nya postutredningen föreslår bland annat att portot höjs.
Längre utdelningstid, högre porto och slopat pristak. Nya förslag i regeringens utredning om postservicen kommer att försämra för skärgårdsbor, som redan nu är starkt kritiska till hantering av post på öarna. Det menar skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C).
ANNONS

Enligt gällande regelverk ska posten dela ut minst 85 procent av alla inlämnade förstaklassbrev senast dagen efter inlämning. Men regeringens utredning ”Som ett brev på posten” har föreslagit att minst 95 procent av breven nu ska delas ut senast först den andra arbetsdagen räknat från dagen de lämnas in. Det innebär i praktiken att den övernattbefordran som gäller idag slopas och att det tar längre tid för posten att komma fram. Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd, är kritisk till de nya förslagen.
– För människorna som lever och verkar ute i Stockholms skärgård är situationen med posten redan idag en ansträngd fråga. Många har långa avstånd till viktiga samhällsfunktioner som apotek och affärer och få har tillgång till fiberuppkoppling, vilket gör att postgången där är och kommer att fortsatta vara en viktig fråga, säger han.

”För människorna som lever och verkar ute i skärgården är situationen med posten redan en ansträngd fråga”

Utredningen föreslår även att portot höjs från dagens 6,50 kronor till strax över 8 kronor. Man vill även ta bort pristaket på brev över 250 gram. Gustav Hemming befarar att förändringarna, om de genomförs, kommer att slå hårt mot de som inte har tillgång till digitala verktyg.
– Som utredningen själv konstaterar är det små företag och äldre personer som bor i bland annat skärgården som har störst behov av en trygg och snabb postservice, säger skärgårdslandstingsrådet.