Förseningar på pendeln efter växelfel i Bro

pendeltåg i depå
Extratågen ställs in från Bro.
Ett växelfel i depån mellan Bro och Kungsängen stoppade extratågen som går under rusningstrafiken.

Ett växelfel i norrgående riktning från depån mellan Bro och Kungsängen orsakade förseningar i pendeltågstrafiken på fredagsmorgonen.

– Växelfel påverkar inte pendeltågsnätet i övrigt, säger Elin Lindström på SL:s presstjänst.

Trafikverket sköter underhållet av banorna och de förväntar att felet ska vara åtgärdat under lördagen.