Forskare: ABC-staden är framtiden

Dan Emilsson, som själv bor på Stallgatan, har märkt hur centrala Väsby har förändrats.
Dan Emilsson, som själv bor på Stallgatan, har märkt hur centrala Väsby har förändrats.
Centrala Väsby har på senare år förtätats.
Centrala Väsby har på senare år förtätats.
Stockholm spås växa med nästan en miljon människor på 35 år.

Ett forskningsprojekt ska nu studera hur man samtidigt kan göra förorter och kranskommuner mer attraktiva - en resa som Väsby redan har påbörjat.

Den gamla idén om ABC-staden (arbete, bostad, centrum) dammas av när forskare, experter och företag tar sig an en av samtidens största utmaningar – bostadsbristen kombinerat med en snabb inflyttning till Stockholm.

Forskningsprojektet på Södertörn är högskolans största någonsin. 15 forskare från skolan ska under tre år samarbeta med experter från flera företag.

Målet för forskningen är välmående ABC-orter där både invånare och företag kan leva och utvecklas. Samtidigt ska problem som segregation, trafikkaos och kriminalitet minska. Forskarna är bland annat intresserade av att ta reda på vad som får människor att trivas och utvecklas på en ort och hur de lever sitt vardagsliv.

– Kan du berätta vilka du umgås med och hur ni träffades, är en fråga som kan komma att bli ställd, säger Apostolis Papakostas, som är professor i sociologi och ledare för hela projektet.

Upplands Väsby är en av de kommuner i länet som redan påbörjat resan från en typisk kranskommun till en modern småstad.

Väsbybon Dan Emilsson är en av dem som tydligt märkt av den nya inriktningen i kommunen.

– Förtätningen kring Dragonvägen gör att det nu ser ut mer som en liten stad än tidigare. Men jag är nog inte ensam om att tro att kommungubbarna har sneglat på Sollentunas sätt att bygga när de planerat hur Upplands Väsby ska se ut, säger han när tidningen träffar på honom på Centralvägen.

Men inriktningen mot att bli en småstad märks på fler områden. Katarina Barter, verksamhetschef på näringslivsföreningen Väsby promotion, menar att strävan att skapa en småstad också påverkat det lokala näringslivet positivt.

– Fler mötesplatser, större engagemang och fler aktiviteter har påverkat företagen positivt. Näringslivet och inte minst byggföretagen har också getts en chans att vara med och bidra i kommunen.

Vad är svårast med att gå från att vara pendlarkommun till modern småstad?

– Det uppfattade avståndet. Många upplever och tror att Upplands Väsby ligger längre bort från Stockholm än vad det gör. Men det är en bild som vi försöker sudda bort för Väsby ligger precis rätt mellan Arlanda och Stockholm, säger hon.