Forskare: Gör Järvafältet till Central Park

Järvafältet som en enorm stadspark och runtomkring en tät, attraktiv blandstad med hotell och levande stadsliv. Visionen är Jerker Söderlinds, arkitekt, som också forskar och undervisar vid KTH i Stockholm.

Han är starkt emot trafikleder som nya E18 och vill i stället att stadsdelarna i Järva byggs ihop med vanligt gatunät. I dag har staden ansvar för vägbyggen i stadsmiljö och Trafikverket ansvar för trafiklederna. Enligt Jerker Söderlind är orsaken till dagens situation att Stockholm får vägbyggena gratis om de lägger över dem på Trafikverket.

– Så enkelt är det. Det enskilt viktigaste beslutet för att bygga hållbara städer vore om Trafikverket också fick i uppdrag att stadsbygga. Det är ett systemfel.

Nu när man redan bygger motorvägar utanför Järva. Är det för sent för din vision?

– Det skulle fortfarande gå att lägga till en rad stadskvarter på båda sidor om Järvafältet. Särskilt vid Kista, Hjulsta och Akalla.

Vad säger man då till dem som vill bevara naturområdena?

– Om de vill ha en tät ekologisk stad vore det bättre om parkerna var befolkade. Järvafältet är en outnyttjad resurs i dag.

I Järvaområdet har frågan om trafikseparering, alltså skilja på bilvägar och gångvägar, debatterats flitigt. Samtidigt som politiker vill bygga mer vanlig stad vill många närboende, av säkerhetsskäl, ha kvar nuvarande system.

– Men det är inte alla som deltar i protesterna. Vill man ha fler restauranger och stadsliv måste man ta bort trafiksepareringen. Du ställer inte ut en glasskiosk i en återvändsgränd, säger Jerker Söderlind.

KTH-forskaren Jerker Söderlind vill bygga in Järvafältet med stadskvarter.