Forskare ska undersöka vården

Sköndal Ersta Sköndal högskola har slutit ett avtal om forskningssamarbete med tre vårdgivare. Det är Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA) vid skolan som nu har ett treårigt avtal inom forskning med Humana AB, Förenade Care AB och Ersta diakoni.

Samarbetet gäller tre studier som ska göras fram till 2014 enligt ett pressmeddelande från IOA. Man kommer bland annat att titta på bemötande inom vården, om chefsroller inom omsorgen samt om vårdens olika aktörer.

IOA har sedan 2007 fått anslag för att bedriva organisationsetisk forskning.