Forskare varnar: östlig förbindelse kan ge trafikinfarkt

Förespråkarna för Östlig förbindelse anser att den underlättar för pendlande Värmdöbor. Motståndarna anser att utsläppen kommer att öka och trafikkaos ­uppstå.
Förespråkarna för Östlig förbindelse anser att den underlättar för pendlande Värmdöbor. Motståndarna anser att utsläppen kommer att öka och trafikkaos ­uppstå.

Alliansen i Värmdö hurrar för beskedet om att Östra förbindelsen kan bli av.

Men med underdimensionerade vägar, bortprioriterad kollektivtrafik och 11 000 nya bostäder finns risk för kökaos, varnar trafik­forskare.

Östliga förbindelsen är en tänkt väg mellan Norra länken och Södra länken öster om innerstaden, som tillsammans med befintliga vägar bildar en ringled. Vägen beräknas få tre körfält i vardera riktning och gå i en 8,5 kilometer lång tunnel. Värmdöbor får en genväg till norra delen av Stockholm.

Det kan då dyka upp nya bilister som av olika anledningar inte kört tidigare men som tycker att den nya leden är bra.

– De kan proppa till vägen så att det blir lika mycket köer som tidigare. Det har hänt förr, säger Jonas Eliasson, trafikforskare vid KTH.

Men det som kan orsaka stora trafikproblem är inte en östlig förbindelse i sig, utan statens krav på att Värmdö kommun ska bygga 11 000 nya bostäder fram till 2035.

– Stockholmsregionens potentiella akilleshäl är att man – när man bygger i lägen där det är svårt att transportera sig på något annat sätt än med bil – skapar ny bilträngsel, säger han.

– Kommuner som Värmdö, Haninge och Huddinge har en tendens att exportera sin vägträngsel till de inre liggande kommunerna, i det här fallet Nacka.

Men i Värmdö är de ledande politikerna förväntansfulla efter Sverigeförhandlingens möte förra veckan, där infrastruktursatsningarna diskuterades.

– En östlig förbindelse är av stor betydelse för oss. Det är inte rimligt att pendlare från Värmdö ska tvingas ta bil eller buss in till Slussen för att till exempel nå jobb eller studier norr om Stockholm, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Alla är dock inte lika glada över beskedet. Miljöpartiets Filip Joelsson tycker inte att Alliansen har tänkt till ordentligt.

– Jag ser inte hur det här ska gå ihop. Nu bygger vi i porslinskvarteren och det kommer att flytta in tusentals människor. Och ännu fler i de 11 000 bostäderna. Ska alla ta bilen ut ur kommunen? Det blir väldigt svårt att få den här kalkylen att stämma.

Filip Joelsson menar att vägarna är underdimensionerade redan för den trafik som finns i dag och att tusentals nya Värmdöbor kommer att skapa kökaos. Dessutom sänder planerna helt fel signaler, anser han.

– Om man bygger mer bilväg kommer folk att köra mer bil och det leder till ett mindre hållbart samhälle. Vi minskar inte utsläppen som vi måste göra och vi kommer inte tillrätta med trängselproblematiken, säger han.

Miljöpartiet tycker att den enda hållbara lösningen är utbyggd kollektivtrafik.

– Vi behöver en starkare kollektivtrafik till Stockholmsregionen så att vi kan få ett alternativt sätt att resa. I stället är bussturtätheten låg och kollektivtrafikkörfält saknas på de nya delarna av 222:an. Om det inte funkar med kollektivtrafik kommer vi inte från ön. Det kommer att bli för mycket köer, säger Filip Joelsson.

Enligt Trafikverket kan Värmdöborna få betala trängselskatt för att köra på Östra förbindelsen, allt för att minska flaskhalsen på Värmdöleden.

Men det tycker Monica Pettersson är orimligt.

– Det är inte rimligt att Värmdös pendlare ska betala brukaravgifter för både den östliga förbindelsen och Skuru­bron samt trängselskatt när boende i övriga regionen endast betalar trängselskatt, säger hon.