Forskarskola har varit positivt för hela VNG

Rektor John Gustavsson talade i riksdagen.
Rektor John Gustavsson talade i riksdagen.
Väsby nya gymnasiums rektor besökte riksdagens utbildningsutskott på sportlovet för att berätta om de forskarresor skolan erbjudit natureleverna, sen en lärare vidareutbildat sig på forskarskola.

Under sportlovet bjöd utbildningsutskottet in skolpersonal, fackförbund och experter för att utvärdera de satsningar som gjorts på forskarskolor. Sen 2008 har fyra satsningar gjorts där lärare har fått möjlighet att vidareutbilda sig och utföra forskning inom sitt ämnesområde.

På plats var rektor John Gustavsson och biträdande rektor Maria Ågren från Väsby nya gymnasium för att ge en skolednings perspektiv på forskarskolorna. Genom forskarskolan har Hans Johansson, lärare på skolan, fått möjlighet att kombinera sitt arbete som lärare med en doktorandutbildning på Stockholms universitet.

– Det har varit viktigt för skolan. Genom Hans doktorandtjänst har både han och skolan kunnat knyta värdefulla kontakter inom forskarvärlden, berättar John Gustavsson.

Det är genom de kontakter läraren Hans Johansson skaffat under forskarskolan som naturprogrammet på Väsby nya gymnasium har möjlighet att genomföra forskningsresor på programmet.