Förskola anmäld sedan två barn lyckats rymma

VÄSTERHANINGE Skolinspektionen har fått in en anmälan om bristande tillsyn vid Ribby förskola. Enligt anmälaren lyckades två barn rymma från förskolan den 25 juli.

Skolinspektionen har lämnat över anmälan till kommunen för utredning och eventuella åtgärder.

”Skolinspektionen förutsätter att utredningen genomförs på huvudmannanivå”, skriver Skolinspektionen.