ANNONS

Förskola byggs på giftig mark

I januari 2017 öppnas förskolan i Porslinskvarteren. Men innan barnen flyttar in måste marken saneras.
I januari 2017 öppnas förskolan i Porslinskvarteren. Men innan barnen flyttar in måste marken saneras.
Snart byggs en förskola för cirka 100 barn i de nybyggda porslins­kvarteren.

Men innan barnen kan sätta spaden i sanden måste marken saneras från giftiga ämnen.
ANNONS

Kobolt, bly, zink, kadmium, arsenik och tenn.

Alla är de ämnen som användes i tillverkningen av porslin när fabriken i Gustavsberg fortfarande var i gång.

I dag är industrin nedlagd, men ämnena har lämnat spår i marken där de nya, populära, porslinskvarteren växer upp.

Mitt i allt, i den södra delen av området, har kommunen bestämt att det ska byggas en förskola med plats för cirka 100 barn.

– Den är tänkt att matcha behovet av de 1 500 bostäder som byggs, säger Marie Bladholm (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Ett bolag har vunnit anbudsgivningen hos kommunen för att få bygga på marken och starta förskoleverksamhet. Men innan marken säljs för drygt 2,5 miljoner kronor måste kommunen sanera den.

– Vi har inte tagit alla prover på marken än, men vi vet att hela industriområdet innehåller industriavfall, säger Lars Öberg, chef för samhällsbyggnad och tillväxt.

Vid kraftigt förorenad mark grävs oftast stora mängder av jorden upp tills dess att man når ett djup där inga farliga ämnen, såsom tungmetaller, längre hittas.

Och så är fallet inför bygget av den nya förskolan.

ANNONS

Lars Öberg menar att det inte finns skäl till oro för föräldrarna, men att det inte skadar att vara på den säkra sidan.

– Det är lika bra att vara säker. Vi måste ha koll på att det inte ligger skadliga ämnen i marken som det ska byggas på. Det är standard vid sådana här byggen, säger Lars Öberg.

Snart kommer mängder av jord att börja schaktas bort. Samtidigt spolas massorna för att inga partiklar ska spridas ­vidare i luften. Sedan fraktas jorden snabbt bort.

– Föroreningarna är bundna i massorna och måste dammbindas med vatten. Och om massorna är förorenade hanteras de som miljöavfall på anläggningar som är byggda för att hantera förorenade massor. Det innebär skyddad deponi eller aktiv nedbrytning av giftiga ämnen, säger Lars Öberg.

Allt som allt kommer saneringen att kosta kommunen nästan en halv miljon kronor, men efter det ska marken vara säker.

Så då kan barnen gräva i jorden utan att få i sig skadliga ämnen från den gamla industrin?

– Ja, det kan de absolut. Men det är klart, det är väl inte bra det heller kanske. Det kan ju ligga annat där, som hundbajs till exempel, säger Lars Öberg.

Fakta

10 500 förorenade platser i länet

I Stockholms län finns cirka 10 500 förorenade platser, visar en kartläggning som länsstyrelsen har gjort.

Med förorenat område menas mark, grundvatten, sediment eller byggnader där halten av miljöfarliga ämnen är så hög att det kan innebära en risk för miljön och människors hälsa.

Orsaken till föroreningarna kan ofta kopplas till tidigare industrier.

Källa: Länsstyrelsen