Förskola byggs ut med 40 platser

Blommans förskola i Bro ska byggas ut.

Nu har medborgarna chans att tycka till om planerna.

Antalet barn i Upplands-Bro ökar i rekordfart. För att få plats med alla krävs fler och större lokaler. Nu har kommunstyrelsen beslutat att en detaljplan för förskolan Blomman ska skickas ut på samråd.

Enligt förslaget ska förskolan byggas ut med knappt 2000 kvadratmeter.

En ny anslutning ska göras mellan förskolan och Blomstervägen, gång- och cykelvägen ska dras om och parkeringsplatsen ska göras om.

I dag har förskolan plats för omkring 80 barn. Efter ombyggnationen kan förskolan få plats med 40 barn till.