Förskola i Charlottendal 30 miljoner dyrare

Förskolebygge. Foto: Genrebild.
Förskolebygge. Foto: Genrebild.
40 miljoner avsattes till att bygga förskola i Charlottendal. Nu begär utbildningsnämnden mer pengar för att klara kostnaden.

2010 ansökte utbildningsnämnden om bygglov för förskolan i Charlottendal, som ska rymma cirka 120 barn.

I investeringsbudgeten för 2017 och 2018 avsattes 40 miljoner kronor för bygget. Men nu visar kostadsuppskattningen betydligt högre siffror än så.

Beräknas kosta 70 miljoner

Enligt utbildningsnämnden kommer förskolan att kosta 70 miljoner kronor, hela 30 miljoner kronor över budget.

Enligt utbildningsnämnden beror den ökade kostnaden bland annat på förskoletomtens utseende. Varierande höjder, berg och lera tros göra det svårare att bygga.

Förskolan i Charlottendal ska rymma 160 barn.

Förskolan i Charlottendal ska rymma 160 barn.

Nya förskolan ska rymma fler barn

Utbildningsnämnden försvarar, enligt handlingar till kommande möte, kostnadsökningen med att tomtens storlek ger utrymme för att utöka lokalerna till att rymma 160 barn, något som behövs i området.