Förskola får ta emot fler barn

Slagsta Den privata förskolan Gryningeförskolan har fått godkänt av Utbildningsnämnden för att att utöka antalet barn från 30 till maximalt 47.

För att få ha fler barn måste förskolan bland annat anställa mer utbildad personal, förbättra lokalerna och erbjuda bättre möjligheter att vara utomhus, konstaterar kommunen.

Gryningeskolan driver skola och förskola med svensk-muslimsk profil i Slagsta strand.