ANNONS

Förskola flyttar in i mögelsanerat hus

En förskola ska öppnas i socialförvaltningens gamla lokaler på Linvägen 18.
En förskola ska öppnas i socialförvaltningens gamla lokaler på Linvägen 18.
En blivande förskolelokal i Hallunda har tidigare fått utrymmas på grund av mögel. Nu pågår sanering och den 16 januari ska verksamheten flytta in.
ANNONS

I slutet av januari flyttar förskolan Violen in på Linvägen 18 i Hallunda. Socialförvaltningen flyttade så sent som i november ifrån lokalerna på grund av mögelskador i fastigheten. Enligt uppgifter till Lokaltidningen Mitt i ska personalen i flera år ha framfört klagomål på lokalerna, där de drabbats av lung- och allergibesvär.

I början av december påbörjades renovering och sanering av fastigheten.

– Vi ställer krav på saneringen och jag utgår ifrån att den sker på rätt sätt, säger Erik Nilsson, chef för utbildningsförvaltningen.

Fastigheten tillhör och förvaltas av Botkyrka kommun. En konsult har hyrts in för att undersöka lokalerna och mögelskador hittades då i två av längorna, del ett och sex.

När en skola ansöker om att få starta måste man enligt lag även kontakta miljökontoret. Kommunens miljöenhet kommer därför enligt rutin att granska förskolans lokaler när ombyggnaden är klar.

– Två områden som granskas är ventilation och fuktproblematik, faktorer som är viktiga för att förebygga ytterligare mögelskador, säger Axel Gränse som är miljö- och hälsoskyddsinspektör på kommunen.

Det har tidigare legat en förskola på Linvägen 18, och den som öppnar nu i januari kommer att ha verksamhet i två av fastighetens skepp. Under 2012 är 17 miljoner kronor avsatta för att investeras i de övriga skeppen. 2013 genomförs det bygget och sammanlagt blir det då sex avdelningar.

– De två första skeppen är en provisorisk åtgärd för ett år eller så, innan den stora ombyggnationen sker, säger byggprojektledaren Lars Cha.

ANNONS