Förskola flyttar till Flygkårsvägen

TÄBY Den 11 februari flyttar Röhälls förskola från Granitvägen till den intilliggande Flygkårsvägen. Verksamheten drivs som föräldrakooperativ där alla familjer är medlemmar.

– Det är viktigt att det finns alternativ till de stora vinstdrivande förskolorna i området. Vi har 18 barn och alla våra resurser går till barnens vardag, säger Cathrine Sandegren, som är förälder och styrelseledamot i Röhälls förskola.

Den nya lokalen har tidigare varit en förskola och är därför anpassad för ändamålet.