Förskola föreslås läggas ner

Tensta Från och med den 7 juli 2014 ska förskolelokalen Kämpingebacken 7 avvecklas. Det föreslår Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i ett förslag till stadsdelsnämnden.

Anledning sägs bland annat vara färre barn samt att lokalerna inte uppfyller dagens behov. Barnen kommer att placeras på andra förskolor i stadsdelen.

I samband med att man bygger en ny förskola vid Tensta gymnasium med åtta avdelningar, kommer fler förskolelokaler att avvecklas och verksamheterna flyttas dit.