Ny förskola på gång i Tibble

Illustration av förskolan. Foto: Marge arkitekter.
Illustration av förskolan. Foto: Marge arkitekter.
Kommunstyrelsen har antagit detaljplanen för en ny förskola vid Lillsjö badväg. Vägen ska breddas och i anslutning till naturreservatet byggs en parkeringsplats.

Den 7 mars antog kommunstyrelsen detaljplanen för en ny förskola vid Lillsjö badväg. Huvudbyggnaden ska ge plats åt cirka 120 barn, på en yta av 1400 kvadratmeter. Utegården är planerad till cirka 3800 kvadratmeter.

Mitt i Upplands-Bro har tidigare rapporterat om att Bro riskerar att få brist på förskoleplatser.

I samband med bygget ska Lillsjö badväg breddas. Norr om förskolan föreslås en allmän parkering för besökare till naturreservatet.

Förra våren började ett äldreboende byggas i området, som ingick i samma detaljplan. Men förslaget för förskolan drogs tillbaka eftersom mer mark behövdes.

Nu har den totala byggnadsarean vuxit från 10 670 kvadratmeter till 14 719 kvadratmeter.

Planområdet. Bild: Upplands-Bro kommun

Sakägare kan överklaga

Sakägare har möjlighet att överklaga genom skrivelse till kommunen till och med den 3 april.

Det kan handla om eventuella markägare, bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i området.