Förskola i Dalen stänger på grund av färre barn

Förskolan Grangården stänger under hösten 2016. Orsaken är att barnantalet inom Dalens förskoleenhet har minskat.

Barnen placeras ut på andra förskolor.

De två senaste åren har barnantalet i Dalen minskat inför höstterminen, för att sedan öka igen under vårterminen. Detta har fått till följd att det finns fler förskoleplatser än barn som ska placeras, enligt stadsdelsförvaltningen.

Stadsdelen har därför beslutat att stänga förskolan Grangården till hösten. Att valet föll på just Grangården beror på att lokalen inte är ändamålsenlig för barn i olika åldrar och att den inte har någon egen tillhörande gård, enligt motiveringen i beslutet.

Förskolan har plats för 16 barn, men den har bara sju barn kvar till hösten. Förskolechefen har träffat de berörda föräldrarna, och barnen har placerats efter deras önskemål.

Om barnantalet skulle öka och det finns ett större behov, kan förskolan snabbt öppna igen.