Ny förskola med dubbel kapacitet i Ålsten

Förskolans tre avdelningar ska fördubblas till sex.
Förskolans tre avdelningar ska fördubblas till sex.
Förskolan ligger i ett skogsparti på Nyängsvägen i Ålsten.
Förskolan ligger i ett skogsparti på Nyängsvägen i Ålsten.
En ny förskola med sex avdelningar planeras på Nyängsvägen i Ålsten.
Tanken är att den förskola som ligger på platsen i dag ska få permanent bygglov samt dubbelt så många avdelningar mot i dag.

Stadsbyggnadsnämnden beslutar idag om att påbörja planarbete för en större förskola vid Nängsvägen 66 i Bromma.

Planförslaget syftar till att permanenta det tillfälliga bygglov som förskolan har i dag, samt till att utöka antalet avdelningar från dagens tre till sex.

– Alla barn har rätt till en förskola som präglas av trygghet och pedagogisk utveckling, vilket den nya byggnaden skapar efterlängtat rum för, säger skolborgarrådet Olle Burell (S), i ett pressmeddelande.

Fastigheten ligger i Ålsten på gränsen till Smedslätten och Äppelviken. Områdets utformning som trädgårdsstad och närhet till naturmark ses som en bra resurs för en större förskola, skriver stadsbyggnadskontoret i en startpromemoria för projektet.

I höst har Brommabor en möjlighet att tycka till om detaljplanen då den ska ut på samråd. Tidigast 2018 kommer ett definitivt beslut om utbyggnaden.