Förskola krymper

SVARTBÄCKEN Till hösten 2015 tappar förskolan Fasanen inom Vendelsömalms förskoleområde en avdelning, belägen i Svartbäcksskolan. Enligt Henrik Lindh, central förskole­chef, finns det ett överskott på förskoleplatser i området. I förlängningen vill förvaltningen dock utöka antalet avdelningar där förskolan ligger.