Förskola på Kungsholmen ska hjälpa särbegåvade barn

förskola
Totalt finns det plats för 30 barn på förskolan.
Förskolan The Rainbow ändrar inriktning.
Under hösten ska förskolan i Kristineberg utveckla sin verksamhet – för att hjälpa särskilt begåvade barn.

På förskolan kommer det finnas pedagoger som har erfarenhet och kunskap om särskilt begåvade barn.

Barngrupperna kommer inte organiseras utifrån ålder, utan kommer i stället organiseras utifrån varje enskilt barns förutsättningar för utveckling och lärande.

– Det är Sveriges första förskola med inriktning på särskilt begåvade barn, säger Jessica Malmberg, affärsutvecklare på Tellusbarn, till Mitt i.

Ska kartlägga varje barn

Pedagogerna på förskolan kommer tillsammans med stöd av specialpedagog kartlägga varje barns individuella förutsättningar – för att kunna ge rätt stimulans och utmaningar.

”Precis som alla barn behöver särbegåvade barn mötas av acceptans, goda relationer och en pedagogisk miljö som är anpassad utifrån varje barns individuella förmågor, behov och intressen”, skriver Tellusbarn på sin hemsida.

”Ingen blir utesluten”

The rainbow har varit verksam sedan februari och har en tvåspråkig profil med svenska och engelska, vilket kommer behållas även efter höstens förändring.

Barnen som redan går på förskolan kommer få gå kvar trots den nya inriktningen och inga barn kommer exkluderas när nya barn ansöker om att få gå på förskolan i framtiden.

– Det är Stockholms stads kö som gäller och ingen blir utesluten, alla är välkomna till förskolan, oavsett om man är särskilt begåvad eller inte, säger Jessica Malmberg.

Totalt finns det plats för 30 barn på förskolan.

Fakta

Särbegåvade barn

Särbegåvning eller särskild begåvning kan definieras på flera olika sätt. Men man brukar ofta förklara att det handlar om de 5 procenten av befolkningen med högst IQ.

Att vara särbegåvad är medfött och handlar om hjärnans utveckling, det är alltså inget som man kan träna sig till genom stimulans i den omgivande miljön.

Särbegåvade barn som inte blir upptäckta och inte får den stimulans och det stöd de behöver blir ofta understimulerade, uttråkade och känner att ingen förstår dem – vilket på sikt kan leda till självvalt isolering, försämrad självkänsla och underprestation.

Särbegåvade barn i yngre åldrar kan bland annat utmärka sig oftast genom att:

  • Vara medveten och uppmärksam
  • Tänka och resonera abstrakt
  • Ha hög aktivitetsnivå
  • I vissa fall klart mindre sömnbehov
  • Vara extremt nyfiken och visa en nästan omåttlig lust på att lära sig nytt, att förstå sin omvärld
  • Lära sig nya saker snabbt
  • Vara känslosam och ha svårt att ta kritik
  • Visa tydliga drag av perfektionism
  • Visa intresse för intellektuella utmaningar, t.ex. pussel, tal och labyrinter.
Källa: mensa.se