Förskola måste minska bullret

Odenplan Det bullrar för mycket på en avdelning på förskolan ­Brunnen på Surbrunnsgatan. Vid en inspektion förra året uppmättes 48,9 decibel på avdelningen på grund av ett bullrande ventilationsdon.

Enligt Socialstyrelsen får det vara högst 30 decibel i ett undervisningsrum. Nu kräver miljöförvaltningen att förskolan ser till att minska oljudet.