Förskola måste stänga

Haninge Montessoriskolas förskola inne i Handens industriområde tvingas stänga den 22 december.

Utbildningsförvaltningen godkände 2011 förskolan i lokalerna, men i januari i år konstaterade stadsbyggnadsförvaltningen att förskoleverksamheten saknade bygglov. I april fick fastighetsägaren sedan nej på en inlämnad bygglovsansökan och förelades att upphöra med förskolan inom åtta månader, enligt Stadsbyggnadsnämnden.

– Förskolan har haft tillstånd från utbildningsförvaltningen, men saknat bygglov av bygglovsavdelningen. Det vi gör nu är att ordna förskoleplatser åt berörda barn efter jul, säger Madeleine Marjasin, skoljurist i Haninge.

– Det är vansinne att stänga en fullt fungerande förskola, säger en förälder, som menar att en byråkratisk miss mellan stadsbyggnadsförvaltningen och förskolans förvaltare ligger bakom anledningen till att förskolan nu måste stänga.