Ny större förskola planeras i Fruängen

Den befintliga förskolan Hanna Rydh ska få en ny byggnad.
Den befintliga förskolan Hanna Rydh ska få en ny byggnad.
De befintliga förskolebyggnaderna på Hanna Rydhs gata rivs – och ersätts med en ny större förskola.
Så ser stadsbyggnadskontorets förslag ut.

Den befintliga förskola och paviljong som i dag finns på Hanna Rydhs gata har sex avdelningar.

Paviljongen står dock på parkmark och har bara ett tidsbegränsat bygglov. Den andra förskolan klarar inte kraven på tillgänglighet, när det gäller transporter och leveranser. Det är trångt, och lastbilar tvingas köra upp på trottoaren i vändplanen för att kunna vända.

Nu föreslår alltså stadsbyggnadskontoret att man river de befintliga förskolebyggnaderna och bygger en ny. Den nya förskolan ska får åtta avdelningar och ska byggas i tre våningar, varav en suterrängvåning.

Enligt förslaget behöver inte den nuvarande förskoleverksamheten stängas under byggtiden. Men var den ska bedrivas framgår inte av handlingarna. På torsdag ska politikerna i stadsbyggnadsnämnden ta ställning till bygget.