Förskola planeras i Hässelby strand

Hässelby Det är brist på förskoleplatser i Hässelby strand i dag. Därför planerar stadsdelsförvalningen att bygga en ny förskola i området, på Maltesholmsvägen 157 närmare bestämt. Byggherre blir Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Byggnaden blir i två plan och inrymmer sex avdelningar för sammanlagt 110 barn. Totalkostnaden för bygget blir drygt 39 miljoner kronor.

Om allt går enligt planerna kan den nya förskolan öppna vid årsskiftet 2013–2014.

Förvaltningen hade planer på en ny förskola i Hässelby strand redan 2007, men projektet föll på grund av ekonomiska skäl.