Förskola prisas på Södermalm

Södermalms stadsdelsförvaltning tog hem 2 av 9 priser på "Kvalitéutmärkelsen", en intern prisgala i Stockholm stad som ägde rum den 24 november.
Södermalms stadsdelsförvaltning tog hem 2 av 9 priser på "Kvalitéutmärkelsen", en intern prisgala i Stockholm stad som ägde rum den 24 november.
Förskolan Sagan och Teckentullen på Södermalm har vunnit ett internt pris i Stockholm stad.

De uppmärksammas för att ha särskilt bra verksamhet.

Stockholm stad delar varje år ut pris till verksamheter i staden som utmärkt sig positivt under året, en prisceremoni som staden kallar Kvalitetesutmärkelsen.

Södermalms stadsdelsförvaltning tog i år hem två av de nio priserna – och var den enda stadsdelen i innerstaden som vann pris.

Förskolan Sagan på Reimersholme vann i klassen ”förskola” och Södermalms grupp- och servicebostäder, Teckentullens dagliga verksamhet, vann i klassen ”socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning”.

Motiveringen till förskolan Saga löd:

”I den här förskolan finns en tydlig färdriktning, ett tydligt ledarskap och ett stort fokus på pedagogiken. Engagemang, delaktighet och utvecklingsvilja präglar verksamheten. Utvecklingsarbetet sker utifrån ett barnfokus där barnkonsekvensanalyser är en återkommande metod vid förändringar. En genomtänkt organisation frigör tid för det pedagogiska arbetet med barnen. Kommunikationen med vårdnadshavarna är tydlig och de har möjlighet att både påverka och vara delaktiga!”

Motiveringen till Södermalms grupp- och servicebostäder, Teckentullens dagliga verksamhet, löd:

”I denna verksamhet utgår allt arbete från brukarens rätt att äga sitt liv. En tydlig och förankrad värdegrund genomsyrar det dagliga arbetet. Verksamheten är noga strukturerad och därmed förutsägbar och lätthanterlig för såväl brukare som medarbetare. Ledarskapet skapar stort utrymme för medarbetarna att delta i utvecklingen av verksamheten. På enheten finns framtagna metoder som stärker medarbetarnas professionalitet och hjälper till att sätta ord på den tysta kunskapen. Organisationen präglas av alla medarbetares ansvar för helheten och var och ens ansvar för specifika områden!”

Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. I år delas utmärkelsen ut för 20:e gången. Tävlingen är enligt staden ett sätt att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbete i de verksamheter som staden finansierar.