Förskola rivs och byggs upp

Bagarmossen Förskolan på Emågatan rivs och byggs upp igen. Det är stadsdelsförvaltningens förslag. Förskolan ska få två våningar, rymma 120 barn och stå färdig 2016.