Förskola rivs – ska bli större

FARSTA Förskolan på Ekebergabacken, byggd 1982, ska rivas och ersättas med en nybyggd större förskola om 6-8 avdelningar. Det beslutade Farsta stadsdelsnämnd vid sitt sammanträde i torsdags. Behovet av dagisplatser väntas öka när Farsta vård- och omsorgsboende, som ligger i samma kvarter, ersätts med bostäder.

Cirka 600 nya bostäder planeras i området under de närmaste åren. Den nya förskolan ska ge plats åt mellan 100 och 130 barn.