Ny förskola och skola i Kista Äng

Ny skola och förskola i Kista Äng
Ny skola och förskola i Kista Äng
Ny skola och förskola i Kista Äng
Ny skola och förskola i Kista Äng
Så här ska den nya skolan, med plats för 740 elever, i Kista Äng se ut.

I Kista Ängs planeras för 1 600 bostäder, en förskola och en skola. Förskolan planeras för åtta avdelningar med totalt cirka 144 elever. Skolan planeras för cirka 740 elever i årskurserna F-6.

 Investeringen uppgår till 66 miljoner kronor för förskolan och 360 miljoner kronor för skolan. 

– I Stockholm ser vi till att det finns bra kommunala förskolor och grundskolor nära hemmet, och just Kista är en stadsdel som verkligen präglas av utbildning och utveckling, säger skolborgarrådet Olle Burell (S), i ett pressmeddelande.

 Skolan kommer att ha en idrottssal och ett tillagningskök med matsal som kommer att kunna hyras ut till allmänheten. Entrén riktas mot stadsdelstorgen med en planeras scen. Skolgården vetter mot stadsparken.

Både förskolan och skolan kommer att byggas för att nå Miljöbyggnad klass silver. Vilket innebär att byggnaden ska uppfylla krav på bland annat mycket effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet.

SISAB styrelse tar den 26 september 2017 inriktningsbeslut om en den nya förskolan och skolan i Kista Äng.

Man beräknar att bygget av skolan kan starta andra kvartalet år 2020.