Förskola slår larm om dålig ventilation

I flera år har personalen och barnen på Bullerbyns förskola mått dåligt av kalla lokaler och dålig luft.

Nu har Arbetsmiljöverket kopplats in.

Personalen på Bullerbyns förskola har länge haft problem med dålig luft. Det märkte Elin Arvinder Persson när hon började som förskolechef i augusti förra året.

I en skrivelse till arbetsmiljöverket berättar hon bland annat att lokalerna var kalla trots att det var mitt i sommaren, luften inomhus var dålig och det fanns en avloppslukt i flera delar av huset.

Hon tar i skrivelsen upp en rad olika brister. En del har åtgärdats men det krävs fler förbättringar för att arbetsmiljön ska bli acceptabel.

– Flera i personalen uppger att de mår dåligt i lokalerna, med behov av medicinering som följd, skriver Elin Arvinder Persson.

Enligt skrivelsen har förskolan upprättat en åtgärdslista som bostadsrättsföreningen Grimstaby, som Bullerbyns förskola hyr lokalerna av, borde ta itu med. Det är fastighetsägarens jobb, inte personalens, betonar förskolan.

Samtidigt är Elin Arvinder Persson och resten av förskolan måna om att ha en bra dialog med fastighetsägaren.

– Jag vill inte kritisera bostadsrättsföreningen eftersom den redan har åtgärdat flera brister och fler förbättringar är på gång. Men vi hoppas nu att det ska bli bättre arbetsmiljö. Avloppslukten finns fortfarande kvar och det kan bli kallt i lokalerna, säger Elin Arvinder Persson.

Men förskolan Bullerbyn har kontaktat Arbetsmiljöverket för att få en mätning av mögel, lokalisering och åtgärd mot ”väldigt dålig lukt” och genomgång och förbättring av ventilationssystemet.

– Det stämmer att vi har fått en sådan framställan, en begäran. Det handlar om ventilation och dålig luft. Vi ska höra med vår jurist för att se om vi har fått alla uppgifter av Bullerbyns förskola för att eventuellt göra en inspektion av förskolan, säger Margareta Werkelin, arbetsmiljönspektör.

Carina Sahlin, ordförande i bostadsrättsföreningen Grimstaby, säger att de har lagt ner tid och resurser på att åtgärda bristerna.

– Vi har anlitat en konsult som jobbar intensivt med problemen. Vi felsöker och tar en sak i taget. Vi är självfallet måna om att ventilationen ska bli bättre, säger Carina Sahlin.

Fakta

Dålig lukt

Förra hösten anmärkte miljö- och hälsoskyddskontoret på ventilationen och lukten i Bullerbyns lokaler.

I april i år underkände ett företag ventilationen på hela förskolan.

Bullerbyns förskola är ett föräldrakooperativ med 55 barn och 12 anställda.

Källa: Bullerbyns förskola