Förskola och skola byggs ut på Stora Essingen

Drygt 200 nya platser i förskolan och skolan planeras för Stora Essingen.
Drygt 200 nya platser i förskolan och skolan planeras för Stora Essingen.
Två skolor och en förskola på Stora Essingen byggs ut för att kunna ta emot sammanlagt över 200 fler elever.
Beslutet väntas fattas av Sisab imorgon tisdag.

Skolorna som kommer att byggas ut är Essingeskolan och Lycée Française, som ligger i samma skolbyggnad. Essingeskolans kapacitet utökas med 50 platser medan den franska skolan ökar med 84 platser till totalt 840 elevplatser.

En satsning görs också på fler förskoleplatser på Stora Essingen. Förskolan Galaxen, också den på samma plats som de båda skolorna, får kapacitet för 108 barn vilket är tre gånger så mycket som idag.

Beslutet om satsningen för Stora Essingen väntas tas imorgon av styrelsen i Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB).

Utbyggnaden väntas vara klar först om 4-5 år.