Förskola utreds på Stora Essingen

Eknäsvägen
Den klippiga tomten vid Eknäsvägen skulle kunna få en förskola.
En förskola vid Eknäsvägen och Essingeringen. Det utreds just nu av staden. Planerna skulle kunna lindra den rådande förskolekrisen på Stora Essingen.

Den lilla skogstomten mellan Eknäsvägen och Essingeringen på Stora Essingen skulle kunna bli en förskola. Det slås fast i ett dokument från Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Orsaken till att frågan undersökts är den förskolekris som råder på ön efter att förskolan Skogsmarken var tvungen att stänga på grund av problem med bygglovet.

Staden har tidigare menat att det är svårt att bebygga skogstomten – flera byggföretag har tidigare undersökt saken för att sedan lägga ner sina planer.

Men efter att SISAB, det kommunala bolag som förvaltar alla skolfastigheter i staden, undersökt skolan är man nu försiktigt positiva.

”En placering av paviljongförskola bedöms vara genomförbar.” skriver företaget i sin analys, dock med några förbehåll. Dels kan bara ett tillfälligt bygglov komma i fråga eftersom platsen är planerad för bostäder, dels kan det vara svårt att få till handikappanpassade parkeringar på platsen som ligger i en slänt. Platsen är också bullerutsatt från närliggande gator.

SISAB ska nu fortsätta att undersöka och projektera platsen, enligt dokumentet från stadsdelsförvaltningen.