Förskola vann pris för saga

LINDALEN Sagan om Slinge­slinkeburkarnas äventyr har gett förskolan Teddybjörnen ett andrapris i Pantameras nationella miljötävling ”Pantresan”.

Syftet med tävlingen är att öka kunskapen och engagemanget kring miljö­frågor och återvinning bland de yngsta eleverna.