Nu rivs förskolan som brann efter mordet

Nu rivs förskolan på Ekholmsvägen 133, som brann i juli 2017. (misstänkta mördare lämnade brinnande mopeder utanför)
Rivning pågår på Ekholmsvägen 133.
Förskolan på Ekholmsvägen 133 blev så svårt skadad i sommarens brand att den måste rivas. Nu har arbetet startat.
– Men det blir en ny förskola på samma plats, säger Britt Karlsson, chef för förskola och fritid.

Natten till den 21 juli 2017 brann förskolan på Ekholmvägen 133. Orsaken var tragisk. Vid midnatt hade en 22-årig man skjutits ihjäl i Vårberg centrum och gärningsmännen åkte därifrån på mopeder. Utanför Ekholmsvägen 133 lämnade de sina fordon brinnande, och flydde sedan.

Elden spred sig till förskolan som blev mycket svårt skadad. De nära 60 barn som gick där har sedan dess placerats ut i andra förskolor, på Ekholmsvägen 192, 227 och 333. Frågan var om förskolan skulle kunna byggas upp igen eller om den måste rivas.

– Vi inväntade försäkringsbolagets utredning. Av den framgår att byggnaden är så brand-, vatten- och rökskadad att den bästa lösningen är att riva den, säger Britt Karlsson, chef för förskola och fritid vid Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Men det blir en ny förskola på samma plats. Och planen är att den ska bli större än den förra, med åtta avdelningar i stället för fyra.

– De planerna fanns redan tidigare, som en del av Fokus Skärholmen. Det ska ju byggas många nya bostäder och då behövs fler förskoleplatser, säger Britt Karlsson.

Nu är det möjligt att planerna tidigareläggs, på grund av branden och rivningen.

– Vi vill passa på att verkställa planerna på att bygga nytt och större redan nu, i stället för på längre sikt. Det vore ju tokigt att bygga upp en förskola med fyra avdelningar nu och sedan bygga ut den till 8 avdelningar senare, säger Britt Karlsson.

Exakt när den nya förskolan på Ekholmsvägen 133 kan vara färdig är inte klart. Däremot är det klart att det inte blir den enda förskola som byggs eller byggs ut under de kommande åren i Skärholmens stadsdel. I faktarutan nedan listas planerna.

 

Fakta

Här planeras nya och ombyggda förskolor*

Nya förskolor:

Åtta avdelningar med kök vid Vårholmsbackarna vid kvarteret Allholmen.

Åtta avdelningar med kök vid Vårbergsvägen, intill Sjukhemsparken.

Sex till åtta avdelningar med kök på Eksätravägen 128.

Åtta avdelningar med kök vid parkleken Idleken i Vårberg.

Ny förskola i Skärholmsdalen (storlek och plats ej angiven).

Befintliga förskolor som byggs ut:

Vårbergsvägen 64: Ny byggnad med fyra till sex avdelningar med kök.

Ekholmsvägen 333: Ny förskolebyggnadmed kök.

Ekholmsvägen 133: Ny förskolebyggnad med fyra till åtta avdelningar med kök.

Torpgläntan 8: Ny byggnad med åtta avdelningar med kök. Befintligt hus avvecklas.

Björksätravägen 53: Ny byggnad på sex till åtta avdelningar med kök.

Kråksätrabacken 103: Byggnaden avvecklas och ersätts med förskoleavdelningar på bottenplan i nybyggda bostäder.

Odd Fellowvägen 15: Ny byggnad på åtta till tio avdelningar med kök. Befintliga hus avvecklas.

*Vissa av byggena är planerade inom några år. Andra planeras på betydligt längre sikt, uppåt tio år framåt i tiden.

Källa: Skärholmens stadsdelsförvaltning