Förskolan het fråga för Täbys politiker

Väljare och partier är ense: Förskolan är en viktig fråga i Täby.
Väljare och partier är ense: Förskolan är en viktig fråga i Täby.
Bland väljarna i Täby är förskolan en av de verkligt heta valfrågorna.

Så ser det ut även för de lokala politikerna.

Nästan samtliga partier i fullmäktige lyfter fram förskolan när de listar sina viktigaste frågor.

Socialdemokraterna

1) Täbys problem. Vi fokuserar på det som inte fungerar så bra i Täby. Kvaliteten i barnomsorg och äldreomsorg samt bostäder för unga kommer först. Vi lovar platsgaranti på äldreboende för alla 85-åringar, återinförd kommunal hemtjänst samt ett seniorcenter på Ångaren.

2) Förskola. Vi lovar minskade barngrupper och fler förskollärare inom barnomsorgen.

3) Bostäder. Vi lovar 30 procent hyresrätter för unga av kommande bostadsbyggande.

Moderaterna

1) Skolor. Täby har Sveriges näst bästa skolor. Nu ska vi bli bäst.

2) Ekonomi. Täby har en robust ekonomi. Att ha ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för utveckling av skola, förskola, äldreomsorg och idrottsverksamhet. Vi säger nej till höjd kommunalskatt.

3)Kommunikationer. Roslagsbanan ska utvecklas med 10-minuterstrafik, 22 nya tågset och förlängning till Arlanda. Bygg tunnelbana till Täby. Fler och bättre cykelbanor. Halva Täby grönt.

Miljöpartiet

1)Skolmat. Vi vill ha en giftfri vardag. Erbjud barnen ekologisk och vegetarisk mat utan onödiga tillsatser. Barn är känsliga för hormonstörande ämnen vilka ska bort.

2) Miljö. Mer klimatsmart uppvärmning. Oberoende experter ska ta fram hållbara förslag som gynnar miljön.

3)Bättre kollektivtrafik. Tunnelbana till Täby, Roslagsbanans utbyggnad samt bussfil med egna körfält från Täby och Vallentuna till Arlanda.

Kristdemokraterna

1)Skola. Mindre barngrupper på förskola och fritids, inför maxtak om 12 barn i varje småbarnsgrupp. Små barn behöver små barngrupper.

2) Äldre. Skapa fler seniorcenter. Idag lever vi längre och vi är allt friskare, vi vill att människor ska kunna leva livet, hela livet. Seniorcentrum är en bra verksamhet som vi vill se på fler platser i kommunen.

3) Bad. Fler badplatser i kommunen som är tillgängliga för alla.

Centerpartiet

1) Miljö. Halva Täby förblir grönt. Stolpaskogen blir naturreservat och gröna kilar och korridorer ska förstärkas. Ny bebyggelse ska vara klimatsmart. Gripsvall ska bevaras obebyggt.

2) Mat. Mer ekologisk och närproducerad mat i våra skolor och äldreboenden.

3) Trafik. Utbyggd Roslagsbana, även till Arlanda och city. Fler cykelvägar, infartsparkeringar för både cykel och bil. T-bana i framtiden.

Folkpartiet

1) Ideologi. Mer socialliberalism och mindre marknadstänkande. Omtanke och medmänsklighet.

2) Ekonomi. Bättre ledarskap, styrning och kontroll – valuta för skattepengarna. Öppenhet och dialog.

3) Välfärd. Stärkt och utvecklad kommunal verksamhet. Kommunen är inget bolag, en medborgare är något mer än en kund. Fler trygghets- och vårdboenden för äldre. Skolor och förskolor i Täby ska hålla högsta kvalitet. Kultur och fritid är kommunala huvuduppgifter.