Förskolan i Backlura tvingas stänga

BACKLURA Nu står det klart förskolan Brunklöverns barn får flytta ut och elever vid Backluraskolan får flytta in i förskolans lokaler till årsskiftet.

Förskolebarnens föräldrar chockades av det plötsliga varslet om stängning i våras.Nu har stadsdelsnämnden tagit det slutgiltiga beslutet. Orsaken är en överkapacitet av förskoleplatser i området, och att behovet av större lokaler till Backluraskolan är stort.