Förskolan omtyckt i rinkeby

rinkeby-Kista Stadens stora brukarundersökning om förskolorna i Rinkeby-Kista visar att föräldrarna är mycket nöjda. Över 80 procent kan rekommendera sitt barns förskola till andra.

Bland de frågor som föräldrarna är särskilt nöjda med märks Mitt barns utveckling och lärande och Förskolans samverkan med hemmet. På dessa och några andra frågor har Rinkeby-Kistas kommunala förskolor bättre resultat än stadens förskolor totalt, skriver stadsdelsförvaltningen på sin hemsida.