Förskolans föräldrafria lucia rör upp känslor

Viktigt eller inte att se de små uppträda på lucia?
Viktigt eller inte att se de små uppträda på lucia?
Ska föräldrar vara med på förskolans luciafirande eller inte? Frågan visade sig vara en het potatis efter Mitt i:s artikel om Segeltorpsförskolan som ordnade en lugn stund bara för barnen.

Bra att se till barnens bästa, onödigt curlande eller rentav att ta död på en tradition? Åsikterna om föräldrafritt luciafirande på förskolan går isär.

Här firar barnen lucia – utan föräldrar

Många har kommenterat och hört av sig efter Mitt i Huddinges artikel om förskolan i Segeltorp som ordnade lussefika bara för barn och personal.

De flesta tycker att initiativet är bra, en del upplever inte ens att det skulle vara något särskilt.

Sedan finns det de som tycker att det är tråkigt att ändra traditionen för att vissa barn blir stressade.

Andra intar en mer diplomatisk ställning i frågan.

Medan andra tycker att man kan skippa lucia i förskolan helt.