ANNONS

Förskolans skuld på 10,5 miljoner kronor stryks

förskolahuddinge
Tomas Selin hoppas att förskolan får bättre förutsättningar genom satsningen.
Efter miljonbesparingarna på Huddinges förskolor – nu slipper förskolorna betala tillbaka den sista skulden på 10,5 miljoner kronor.
Därmed får förskolorna mer pengar att röra sig med nästa år, enligt ett förslag som politikerna ska ta ställning till.
ANNONS

– Förskolenämnden har tagit ett stort ansvar och på kort tid vänt ett stort underskott till en budget i balans och dessutom återbetalat tidigare skulder. Det vill vi belöna genom att på detta sätt ge Huddinges förskolor bättre förutsättningar inför nästa år, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M).

Det senaste åren har sparkraven präglat Huddinges förskolor, med till exempel större barngrupper, färre vikarier och ökad arbetsbelastning för pedagogerna som följd.

En grupp föräldrar startade också en namninsamling mot besparingarna, som ledde till att 500 namnunderskrifter lämnades in till kommunen i somras.

Barnpengen höjs

Nu ska nästa års budget beslutas. Förslaget från kommunen är att det sista av förskolornas skuld på 10,5 miljoner kronor stryks.

Det möjliggörs tack vare att förskolornas ekonomi nu är i balans efter tidigare besparingar, och med ett överskott från förskolenämnden.

Målet är att det här ska minska arbetsbelastningen

Tomas Selin (C)

Förutom skuldavskrivningen omfördelas pengar från den centrala förvaltningen ut till förskolorna.

Det innebär att förskolorna får mer pengar att röra sig med. Barnpengen höjs med 6,3 procent, vilket kan jämföras med en procent förra året.

– Målet är att det här ska minska arbetsbelastningen och få verksamheterna att fungera bättre. Men det är svårt att göra stora förändringar på kort tid. Vi håller även på att räkna på vad det skulle kosta att öka personaltätheten och minska barngrupperna. Det är vårt långsiktiga mål, säger Tomas Selin (C), ordförande i förskolenämnden.

ANNONS

Jag är naturligtvis själaglad

Susanne Fritz

Till Lärarnas tidning, som rapporterat om skuldavskrivningen, säger Susanne Fritz, verksamhetschef för förskolan, att hon är nöjd över att skulden stryks.

– Jag är naturligtvis själaglad över det besked som politikerna gett oss. Det har på inget sätt varit en lätt resa. Läget har varit pressat ute i de kommunala förskolorna och rektorerna har jobbat hårt, säger hon till Lärarnas tidning.

Enligt Tomas Selin finns en bred politisk majoritet för förslaget att stryka förskolans skulder. Beslutet väntas tas på kommunfullmäktige den 9 december.