Förskolebarn fast i byggbullret

"Man undrar hur höga ljuden blir när de spränger", säger Sara Hesse, mamma till Wilhelm, 3.
"Man undrar hur höga ljuden blir när de spränger", säger Sara Hesse, mamma till Wilhelm, 3.
Runt förskolan Blåsippan sitter flera varningsskyltar. Under sprängningarna har barnen flyttats inomhus och burit hörselkåpor.
Runt förskolan Blåsippan sitter flera varningsskyltar. Under sprängningarna har barnen flyttats inomhus och burit hörselkåpor.
Centrala Kungsängen ska växa med 400 bostäder - och Blåsippans förskola hamnade mitt i byggkaoset.

Ohållbart tyckte vissa föräldrar och lämnade in protester. I onsdags kom beskedet om att förskolan flyttas, men först om ett halvår.

Mitt i besöker byggarbetsplatsen vid Ringvägen på tisdagseftermiddagen. Sprängningarna har skapat djupa gropar i marken och skogen har kapats med hälften. Hela tiden dundrar grävmaskiner förbi.

Några meter bort pågår leken på Blåsippans förskola. Under flera veckor har förskolan befunnit sig sida vid sida med byggmaskiner, trädfällning och sprängningar.

Halva gården på förskolan har stängts av med stora staket och presenningar.

– Det är klart att vi pratat om hur barnen ska reagera. Ljudnivåerna kan ju bli ganska höga, säger Sara Hesse, mamma till Wilhelm, 3.

Innan bygget skickade en av föräldrarna in ett brev till kommunen och uttryckte sin oro. ”Enkel beräkning visar att bergborrning kan ge ljudnivåer upp mot 75-80 dB(A) vid Blåsippans skolgård där barn och personal vistas. Det är en oacceptabel ljudnivå för såväl barn och vuxna att vistas i”, skrev föräldern.

”Jag finner det upprörande och oförsvarligt”, skrev en annan person.

Enligt förskolechefen, Lena Seger, har allt flutit på utan bekymmer.

För att minimera sprängljud har förskolan satt upp en bullerdämpande matta intill staketet på förskolans gård.

– Det har fungerat väldigt bra. Vi upplever inga större problem med borrljud och sprängningsljud, säger Lena Seger.

Bullermätare har satts upp på förskolan och hittills finns inga uppgifter om att ljudnivåerna passerat gränsvärdena, enligt Lena Seger.

– Vi har haft ett tätt samarbete med plan- och exploateringskontoret och byggfirmorna. Varje morgon lämnar de uppgifter om vilka klockslag de ska spränga, vilket gör att vi kan planera på ett bra sätt. Hittills har vi haft barnen inomhus vid sprängningar.

Tunga byggmaskiner kör i området. Hur påverkar det barnen?

– Ungefär hälften av gården har stängts av för att säkerställa säkerheten och barnen är aldrig ute i byggområdet. I framtiden kommer vi att öppna hela gården, eftersom bygget flyttas längre bort.

Hur har föräldrarna reagerat på det här?

– Några föräldrar tycker att det är jobbigt att bygget är så nära inpå. Då berättar vi naturligtvis att vi samarbetar med byggföretag om vad som ska hända och att vi är noga med bulleråtgärder. Vi vill inte på något sätt skrämma barnen.

Föräldrarna har fått höra att förskolan ska ligga kvar under byggtiden. Fram till i onsdags – då kommunen beslutade att förskolan ska flyttas till paviljonger vid Ekhammarskolan.

Men flytten sker först i oktober, efter att stora delar av byggarbetena är genomförda.

– Paviljongerna har inte varit färdiga och därför har inte barnen kunnat flyttas tidigare, säger Cecilia Löhr, biträdande förskolechef.

Läs mer: ”Barn är mer känsliga”

Fakta

Fyrverkerier kan ge hörselskador

Ljudnivåer, på ett meters avstånd från ljudkällan.

140 dB – i närheten av startande jetplan

120 dB – Fyrverkerier (Smärtgräns)

110 dB – Rockkonsert

100 dB – Bergborrmaskin, motorsåg

90 dB – Plåtverkstad

80 dB – Vanlig trafik

70 dB – Inuti personbil

60 dB – Samtalston

40 dB – Bakgrundsbuller på kontor eller bibliotek

20 dB – Tyst sovrum eller skog

Arbetsmiljöverket